CANISTERAPIE

       Podpůrná terapie za pomoci psů.

Canisterapie je podpůrná metoda ucelené rehabilitace, kterou lze spojit i s jinými terapiemi (muzikoterapie, artteterapie,  hipoterapie atd.). Jedná se tedy o motivačně a léčebně zaměřený kontakt člověka se zvířetem –  psem. Rozvíjí jemnou motoriku. Výrazně zvyšuje slovní i mimoslovní komunikaci. Ovlivňuje schopnost prostorové orientace. Zvyšuje koncentraci. Motivuje k pohybu, hrám a pod.

KDE POMÁHÁ

 Canisterapie pomáhá psychicky strádajícím, tělesně či mentálně postiženým osobám při rehabilitaci. U autistů plní pes při dlouhodobém působení funkci prostředníka mezi nemocným a okolním světem. U osob s postižením neexistuje věkové omezení – pejsek pomáhá malým kojencům stejně jako seniorům a to jak v domácím prostředí, tak i v různých zařízeních.

FYZICKÝ KONTAKT ČLOVĚKA SE PSEM NAPOMÁHÁ

-    k psychickému uvolnění, prohloubení sociálního cítění a rozvoji citové složky, zájmu o dění okolo sebe; duševní rovnováze a motivaci  

-  k procvičování koncentrace, paměti, orientace v prostoru; rozvíjení jemné i hrubé motoriky  

- k uvolnění spastických stahů svalstva, ale i k relaxaci díky vnímání energie od psa. Je zajímavé, že hřejivé teplo polohujícího psa – na rozdíl od termoforu - proniká až do hloubky svalů

- k rozvoji rozumových schopností (cíleně zaměřená hra, rozšiřování slovní zásoby).


        Tato terapeutická metoda příznivě působí na psychomotoriku klienta, na zlepšení myšlení, paměti a komunikace.


Canisterapie začíná být velmi oblíbená, protože její výsledky jsou zřejmé, což může potvrdit mnoho našich klientů.