KURZY

DALŠÍ  KURZ V LISTOPADU 2020

Foto a poděkování k 7. kurzu ZDE

7. odborný kurz Canisterapie v teorii a praxi s možností absolvování canisterapeutické zkoušky

Místo konání:

Husovo náměstí 193, 253 01  Praha západ - Hostivice, ČR 

Termín konání:

29. 2. - 1. 3. a 7. 3. - 8. 3.  2020  Jedná se o dvou víkendový  odborný kurz zakončený zkouškou odborné způsobilosti psovoda a psa.

Zaměřeno na:

Kurz má za cíl poskytnout posluchačům komplexní edukaci v oboru canisterapie se zaměřením na interakci s obory, které souvisí se zooterapii, zejména pak při specializaci canisterapie. Absolventi kurzu se seznámí s odbornou terminologií v oborech, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, fyzioterapie, canisterapie, etologie.  V uvedených oborech získají obecný přehled s možností aplikace v  canisterapii. Dále se seznámí s veterinární problematikou a specifiky při provádění canisterapie. Nedílnou součástí kurzu je praktická část, kde si posluchači získané vědomosti budou moci vyzkoušet a tím se do problematiky více ponořit.

 

Určeno pro:

Canisterapeutické týmy s požadavkem získání certifikace, pracovníky setkávající se s canisterapii, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti v oboru canisterapie a také pro každého kdo se o obor canisterapie zajímá.

 

Požadavky pro přijetí do kurzu:

Ukončené základní vzdělání.  V případě CT:  skvělý zdravotní stav psa, platný očkovací průkaz psa.

 

Struktura kurzu:

Kurz je sestaven do dvou po sobě jdoucích víkendů. První víkend je zaměřen na teorii  formou přednášek v trvání 45 min -90 min a 15 minutovou přestávkou mezi přednáškami.

Druhý víkend je zaměřen na praxi.  Neděle je pak odpoledne vyhrazena pro vykonání zkoušek .  CT zkouška, písemný test a od 17:00 budou zahájeny ústní zkoušky.

O úspěšném absolvování kurzu jsou posluchači informování 30min po ukončení ústních zkoušek. Přednášející jsou vysoce erudovaní lektoři ve svých oborech. Lektory Vám představujeme zde na stránkách v sekci LEKTOŘI.

 

V ceně kurzu:

Pro účastníky kurzu je zajištěn coffe break a oběd. V případě úspěšného zakončení canisterapeutické zkoušky, získáte i dečku pro svého psa. Dečka je evidována a je nepřenosná.

 

Lektoři (změna lektorů vyhrazena):

 

Petr Soukup - ETOLOGIE Z POHLEDU CANISTERAPIE

- práce se societou

- fyziologické možnosti psa

- komunikace

 

Jakub Katolický fyzioterapeut - FYZIOTERAPIE

- ucelená rehabilitace

- fyzioterapie

- nejčastější diagnózy a jejich specifika

- cílené polohování

- indikace

- kontraindikace canisterapie

 

 

MVDr. Dagmar  Minaříková - VETERINA

- zhodnocení zdravotního stavu psa

- dietetika

- manipulace se psem

- pitný režim

- vakcinace a odčervení

- první pomoc

 

 PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D - ZOOREHABILITACE

- historie a vývoj zooterapie

- kategorizace

- vznik a vývoj canisterapie

- uplatnění

 

Olga Kapková - CANISTERAPIE

- specifikace práce v konkrétních případech

- polohování

- skupinová terapie

- výcvik

- relaxace

- empatie

 

Petra Dohnalová - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

- autismus

- mentální retardace

- kombinované postižení

- metodika práce

 

PhDr. Jana Woleská - PSYCHOLOGIE

- poruchy nálady

- poruchy osobnosti

-závislosti

 

Eva Pospíšilová - PROBLEMATIKA MATEŘSKÝCH ŠKOL

- poruchy chování

- poruchy pozornosti

- děti ze sociálně slabého prostředí

 

Eva Fišerová - PROBLEMATIKA PALIATIVNÍ PÉČE

- seznámení s problematikou

- pravidla komunikace

- příklady

 

Dana Selnekovičová - nácvik psů v kontaktu s handicapovanými

- praktický nácvik

 

Monika Merklová - CANISTERAPIE V DOMOVĚ SENIORŮ

- praktický náhled

 

Marcela Čápková - VÝCHOVA CANISTERAPEUTICKÉHO PSA

- praktické návody

 

Organizační garant:

Tam, kde zvířata pomáhají z.s.

 email: petr.soukup@tkzp.cz  

 

Certifikát:

ANO

 

Pes:

Není podmínkou

 

Vložné:

cena 6000,-  

V ceně:

-  je zahrnut oběd, svačina, sladké ke kávě, nealkoholický nápoj, káva, čaj, - jídlo nám zajišťuje Catering Trojanka

- studijní materiály

- pro nové CT canisterapeutická dečka na míru

- člen TKZP sleva 500,-

 

 

Přihlášky a informace:

 eva.pospisilova@tkzp.cz

 

Přihláška ke stažení:

ZDE pdf

 

ZDE doc

 

KURZ UKONČEN - PŘÍŠTÍ KURZ V LISTOPADU 2020

Orientační harmonogram kurzu:

Začátek 8:00, Konec 19:00

 Sobota 29. 2. a neděle 1. 3. - přednášky

 Sobota 7. 3. praktická cvičení a modelové situace, příprava ke zkoušce, PÍSEMNÁ ZKOUŠKA ( TEST )

 Neděle 8. 3.  canisterapeutická zkouška ( ZKOUŠKA PSA,  ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - CANISTERAPEUT, CANISTERAPEUT ASISTENT )