QR kód

           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Správce:  Tam, kde zvířata pomáhají z.s.

                   Kutnauerova  2217, Hostivice 253 01

                   IČ: 03107523, Tel: 606 670 731

                                                              info@tkzp.cz

 

 

Účel zpracování: Osobní data zpracováváme pouze pro účely kontaktu  a identifikace  osob, které s námi spolupracují a nijak je neposkytujeme třetím osobám.

Slouží tedy pouze pro interní účely v rámci kontaktu a informovanosti členské základny. Fotodokumentace je používána jako dokumentační prostředek,

který obrazovým pojetím vypovídá o naší činnosti.

 

Přístup k údajům: K osobním údajům mají přístup pouze členové výboru.

 

Doba uložení údajů: Evidence  je uchováváno po dobu členství, trvání akce  nebo aktivní činnosti canisterapeutického týmu. V opačném případě je subjekt

po 24 měsících vymazán z databáze nebo do 30 dnů na základě písemné žádosti. Fotodokumentace je archivována po dobu existence organizace, jako dokument

o její činnosti.

 

Poučení o právech: Subjekty, kterých se toto týká si mohou prostřednictvím emailu vyžádat informaci o tom, jaké jejich údaje zpracováváme, a případně obdržet jejich výpis

ať v listinné či elektronické podobě. Rovněž můžete požádat o opravu údajů formou emailu, budete-li se domnívat, že vámi zpracovávané údaje jsou nepřesné. Dále můžete po správci

žádat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou dále potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Další práva se řídí nařízením (EU) 2016/679 GDPR a platnými zákony ČR.

Více ZDE Prohlášení o zpracování osobních údajů.