Smyslem naší organizace je rozšířit povědomí o canisterapii a dalších formách terapie za pomoci zvířat.

     Cílem  spolku je ukázat jednotlivé terapie veřejnosti, pořádat školící a vzdělávací kurzy. V rámci canisterapie se zaměříme na posuzování vhodnosti psa a jeho majitele na výkon canisterapie, na přípravu obou členů canisterapeutického týmu pro budoucí činnost, pořádání canisterapeutických zkoušek, vyhledávání vhodných zařízení pro uplatnění našich týmů a navazování různých druhů spolupráce. Canisterapie je pro nás odrazovým můstkem do světa zvířat, postupně se budeme věnovat i dalším terapiím.

Zakládající členové:   Petr Soukup - předseda, Ing.Hana Lukešová - administrátor, Olga Kapková - trenér CT